báo giá in tờ rơi
Cập nhật:
Thứ Sáu, 12-10-2012
Đơn giá áp dụng cho những khách hàng có file thiết kế trên corel ,inlus. Nếu chưa có file trả thêm phí thiết kế= 200.000 – 250.000 tùy yêu cầu cụ thể nếu khách hàng in từ 4.000t trở nên thì không phải mất phí thiết kế

In Tờ rơi A4 In 4 Mầu 2 mặt từ C80-C300 không cán nếu cán mờ cộng thêm 170đ/1t một mặt còn 2 mặt 340đ/1t, cán bóng cộng thêm 150đ/1t một mặt còn 2 mặt 300đ/1t

Số lượng(Tờ)

C80

C100

C120

C150

C200

C230

C250

C300

500

1995

2200

2250

2340

2590

2750

2900

3100

1000

1350

1500

1600

1760

1930

2010

2070

2180

2000

3000

850

690

950

750

1050

880

1100

950

1240

1100

1310

1080

1365

1125

1460

1230

4000

5000

580

530

650

580

790

730

880

800

900

850

950

885

1000

935

1100

1030

6000

7000

8000

9000

10.000

Trên 11.000

50.000

500

480

460

440

420

400

370

540

520

500

490

480

470

450

690

650

600

560

510

480

465

770

720

680

640

600

560

510

 

800

770

740

710

680

640

590

840

810

790

750

710

670

630

880

850

820

800

790

750

720

990

960

930

920

900

880

850

 

 

Báo giá của chúng tôi chưa bao gồm 10% VAT,  với đơn hàng từ 1.000.00ođ công ty viết hóa đơn cộng thêm 10%VAT

Rất vui được hợp tác cùng quý khách !

Giá niêm yết trên bảng không thay đổi

Đơn giá áp dụng cho những khách hàng có file thiết kế trên corel ,inlus. Nếu chưa có file trả thêm phí thiết kế= 100.000 – 150.000 tùy yêu cầu cụ thể nếu khách hàng in từ 4.000t trở nên thì không phải mất phí thiết kế

 

In Tờ rơi A5 In 4 Mầu 2 mặt từ C80-C300 không cán nếu cán mờ cộng thêm 90đ/1t một mặt còn 2 mặt 180đ/1t, cán bóng cộng thêm 75đ/1t một mặt còn 2 mặt 150đ/1t

Số lượng(Tờ)

C80

C100

C120

C150

C200

C230

C250

C300

500

1850

2100

2250

2370

2480

2570

2680

2850

1000

1300

1395

1425

1480

1550

1600

1625

1700

2000

3000

730

530

760

560

785

585

825

620

900

680

935

725

960

745

1030

810

4000

5000

440

390

465

400

490

425

560

460

580

520

620

555

640

575

705

645

6000

7000

8000

9000

10.000

Trên 11.000

50.000

335

320

300

280

260

240

210

360

335

315

305

290

280

270

385

360

340

330

320

310

300

425

400

380

360

370

360

350

475

455

435

420

410

400

390

515

490

465

450

440

430

420

535

515

490

470

460

450

440

595

575

545

530

515

500

480

 

 

Báo giá của chúng tôi chưa bao gồm 10% VAT,  với đơn hàng từ 1.000.000đ công ty viết hóa đơn cộng thêm 10%VAT

Rất vui được hợp tác cùng quý khách !

 

Giá niêm yết trên bảng không thay đổi

Đơn giá áp dụng cho những khách hàng có file thiết kế trên corel ,inlus. Nếu chưa có file trả thêm phí thiết kế= 300.000 – 350.000 tùy yêu cầu cụ thể nếu khách hàng in từ 4.000t trở nên thì không phải mất phí thiết kế

 

In Tờ rơi A3 In 4 Mầu 2 mặt từ C80-C300 không cán nếu cán mờ cộng thêm 330đ/1t một mặt còn 2 mặt 660đ/1t, cán bóng cộng thêm 260đ/1t một mặt còn 2 mặt 520đ/1t

Số lượng(Tờ)

C80

C100

C120

C150

C200

C230

C250

C300

500

3800

4100

4250

4480

4670

4800

4900

5100

1000

2750

2920

3100

3400

3680

3875

3990

4285

2000

3000

1600

1250

1750

1320

1850

1450

2100

1660

2355

1985

2500

2040

2600

2135

2850

2375

4000

5000

1090

1000

1200

1100

1300

1170

1455

1335

1685

1555

1825

1700

1920

1790

2155

2015

6000

7000

8000

9000

10.000

Trên 11.000

50.000

980

960

940

920

900

890

870

1050

1030

1010

990

970

950

930

1130

1110

1090

1070

1050

1030

1000

1255

1210

1170

1140

1120

1110

1100

1485

1435

1900

1365

1350

1330

1300

1620

1570

1530

1500

1480

1460

1440

1710

1660

1620

1590

1570

1550

1530

1940

1830

1820

1810

1790

1760

1720

 

 

Báo giá của chúng tôi chưa bao gồm 10% VAT,  với đơn hàng từ 1.000.000đ công ty viết hóa đơn cộng thêm 10%VAT

Rất vui được hợp tác cùng quý khách !

báo giá.in vỏ hộp.in thiếp.báo giá

 

 

Cùng Danh mục bài viết
66

Báo giá In Catalogue A4

12

Báo giá In tiêu đề thư A4

44

Báo giá in card visit

ô

Báo giá in kẹp file A4

mm

báo giá in phong bì

vv

Báo giá hóa đơn các bon 3 liên ..

cc

báo giá hóa đơn các bon 2 liên ..