So sánh sản phẩm

Báo giá in tờ rơi

Báo giá in tờ rơi

Đơn giá áp dụng cho những khách hàng có file thiết kế trên corel ,inlus. Nếu chưa có file trả thêm phí thiết kế= 200.000 - 250.000 tùy yêu cầu cụ thể nếu khách hàng in từ 4.000t trở nên thì không phải mất phí thiết kế.
 
In Tờ rơi A4 In 4 Mầu 2 mặt từ C80-C300 không cán nếu cán mờ cộng thêm 170đ/1t một mặt còn 2 mặt 340đ/1t, cán bóng cộng thêm 150đ/1t một mặt còn 2 mặt 300đ/1t
Số lượng(Tờ) C80 C100 C120 C150 C200 C230 C250 C300
500 2195 2300 2350 2440 2690 2850 3000 3200
1000 1450 1600 1700 1860 2130 2110 2170 2280
2000 900 1000 1100 1150 1290 1360 1415 1510
3000 740 800 930 1000 1150 1120 1175 1280
4000 620 700 840 930 950 1000 1050 1150
5000 580 620 780 850 900 935 985 1080
6000 550 590 740 820 850 890 930 1040
7000 530 570 700 770 830 860 900 1010
8000 510 550 650 730 790 840 870 980
9000 490 540 610 690 760 800 850 970
10.000 470 530 560 650 730 760 840 950
Trên 11.000 450 520 550 610 690 720 800 920
50.000 420 500 415 560 640 680 770 900
 
Báo giá của chúng tôi chưa bao gồm 10% VAT,  với đơn hàng từ 1.000.00ođ công ty viết hóa đơn cộng thêm 10%VAT Rất vui được hợp tác cùng quý khách !
Giá niêm yết trên bảng không thay đổi Đơn giá áp dụng cho những khách hàng có file thiết kế trên corel ,inlus. Nếu chưa có file trả thêm phí thiết kế= 100.000 - 150.000 tùy yêu cầu cụ thể nếu khách hàng in từ 4.000t trở nên thì không phải mất phí thiết kế  
 
In Tờ rơi A5 In 4 Mầu 2 mặt từ C80-C300 không cán nếu cán mờ cộng thêm 90đ/1t một mặt còn 2 mặt 180đ/1t, cán bóng cộng thêm 75đ/1t một mặt còn 2 mặt 15đ/1t
Số lượng(Tờ) C80 C100 C120 C150 C200 C230 C250 C300
500 1950 2200 2350 2470 2580 2670 2780 2950
1000 1400 1495 1525 1580 1650 1700 1825 1900
2000 780 810 835 875 950 985 1100 1080
3000 580 610 635 670 720 775 795 860
4000 490 515 540 610 630 670 690 755
5000 440 450 475 510 570 605 625 695
6000 385 410 435 475 525 565 585 645
7000 370 385 410 450 505 540 555 625
8000 350 365 390 430 485 515 540 595
9000 330 355 380 410 470 500 520 580
10.000 310 340 370 410 460 490 510 565
Trên 11.000 290 330 360 410 450 480 500 550
50.000 260 320 350 400 440 470 490 530
 
Báo giá của chúng tôi chưa bao gồm 10% VAT,  với đơn hàng từ 1.000.000đ công ty viết hóa đơn cộng thêm 10%VAT Rất vui được hợp tác cùng quý khách !  
Giá niêm yết trên bảng không thay đổi Đơn giá áp dụng cho những khách hàng có file thiết kế trên corel ,inlus. Nếu chưa có file trả thêm phí thiết kế= 300.000 - 350.000 tùy yêu cầu cụ thể nếu khách hàng in từ 4.000t trở nên thì không phải mất phí thiết kế  
 
In Tờ rơi A3 In 4 Mầu 2 mặt từ C80-C300 không cán nếu cán mờ cộng thêm 330đ/1t một mặt còn 2 mặt 660đ/1t, cán bóng cộng thêm 260đ/1t một mặt còn 2 mặt 52đ/1t
Số lượng(Tờ) C80 C100 C120 C150 C200 C230 C250 C300
500 4000 4300 4450 4680 4870 5000 5100 5300
1000 2950 3120 3300 3600 3880 4075 4190 4485
2000 1700 1850 1950 2200 2455 2600 2700 2950
3000 1350 1420 1550 1760 2085 2140 2235 2475
4000 1190 1200 1300 1455 1785 1925 2020 2255
5000 1100 1200 1270 1435 1655 1800 1890 2115
6000 1080 1150 1230 1455 1585 1720 1810 2040
7000 1060 1130 1210 1310 1535 1670 1760 1930
8000 1040 1110 1190 1270 2000 1630 1720 1920
9000 1020 1090 1170 1240 1465 1600 1690 1910
10.000 1000 1070 1150 1220 1450 1580 1670 1890
Trên 11.000 990 1050 1130 1210 1430 1560 1650 1860
50.000 970 1030 1100 1200 1400 1540 1630 1820

Báo giá của chúng tôi chưa bao gồm 10% VAT,  với đơn hàng từ 1.000.000đ công ty viết hóa đơn cộng thêm 10%VAT Rất vui được hợp tác cùng quý khách.
 
Tags:
© 2018, CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN LỘC