So sánh sản phẩm

Báo giá In tiêu đề thư A4

Báo giá In tiêu đề thư A4

Quy cách sản phẩm Số Lượng(T) 1 Mầu 2 Mầu 3 Mầu 4 Mầu
Tiêu đề thư A4 1000 900đ 1.000đ 1.200đ 1.400đ
Định lượng giấy ;Offset 100 mgr
kích thước (21x29.7) cm 2000
540đ
 
640đ 700đ 800đ
Giao hàng trong nội thàng Hà Nội 3000 470đ 502đ 539đ 610đ
  4000

430đ

 
478đ 489đ 545đ
  5000

410đ

 
466đ 460đ 520đ
  6000 390đ 458đ 431đ 495đ
  10.000

334đ

 
365đ 395đ  425đ
Tags:
© 2018, CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN LỘC