So sánh sản phẩm

Báo giá in kỷ yếu

Báo giá in kỷ yếu

BẢNG BÁO GIÁ IN KỶ YẾU
1. Kỷ yếu kích thước A5: 14.8 x 21cm

 
Số trang 30 quyển 50 quyển  60 quyển
36 trang 156.500 đ/q 136,000 đ/q 128.000 đ/q
44 trang 163.000 đ/q 143.000 đ/q 133.000 đ/q
52 trang 169.000 đ/q 149.000 đ/q 138.000 đ/q
60 trang 163.000 đ/q 156.000 đ/q 143.000 đ/q
68 trang 170.000 đ/q 163.000 đ/q 150.000 đ/q

2. Kỷ yếu kích thước A4: 21 x 29.7cm
 
Số trang 30 quyển 50 quyển 60 quyển
36 trang 195.000 đ/q 175.000 đ/q 153.000 đ/q
44 trang 203.000 đ/q 183.000 đ/q 161.000 đ/q
52 trang 211.000 đ/q 191.000 đ/q 169.000 đ/q
60 trang 219.000 đ/q 199.000 đ/q 177.000 đ/q
68 trang 225.000 đ/q 205.000 đ/q 185.000 đ/q
 

CHÚ Ý

Bảng báo giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.

Nếu quý khách có yêu cầu báo giá kỷ yếu theo quy cách khác xin vui lòng liên hệ 0949 484 499 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Tags:
© 2018, CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN LỘC