Báo giá in kẹp file A4
Cập nhật:
Thứ Sáu, 12-10-2012
Đơn giá áp dụng cho những khách hàng có file thiết kế trên corel ,inlus. Nếu chưa có file trả thêm phí thiết kế= 300.000 – 450.000 tùy yêu cầu cụ thể .Nếu khách hàng in từ 3.000 trở nên thì không phải trả phí thiết kế

Báo giá in kẹp file A4 Nếu cán bóng 1 mặt thì cộng thêm 400đ 2 mặt cộng thêm 800đ

cán mờ 1 mặt cộng thêm 500đ 2 mặt cộng thêm 1000đ

Quy cách sản phẩm

Số Lượng

1Mặt

2Mặt

Báo giá in kẹp fia A4

(22×31)cm lắp 7 cm có tài cài card

500

7.000

8.200

định lượng giấy C250 in 4 mầu 1 mặt

1000

4.000

4.700

hoặc 2 mặt

2000

3.800

4.450

 

3000

3.650

4.300

 

4000

3.500

4.200

 

5000

3.400

4.100

 

6000

3.350

3.950

 

7000

3.280

3.840

 

8000

3.160

3.720

 

9000

3.090

3.690

 

10.000

2.900

3.590

 

 

Báo giá của chúng tôi chưa bao gồm 10% VAT,  với đơn hàng từ 1.000.000đ công ty viết hóa đơn cộng thêm 10%VAT

Rất vui được hợp tác cùng quý khách !

Giá niêm yết trên bảng không thay đổi

Đơn giá áp dụng cho những khách hàng có file thiết kế trên corel ,inlus. Nếu chưa có file trả thêm phí thiết kế= 300.000 – 450.000 tùy yêu cầu cụ thể .Nếu hàng in từ 3.000 trở nên thì không phải trả phí thiết kế

Báo giá in kẹp file A4 Nếu cán bóng 1 mặt thì cộng thêm 400đ 2 mặt cộng thêm 800đ

cán mờ 1 mặt cộng thêm 500đ 2 mặt cộng thêm 1000đ

Quy cách sản phẩm

Số Lượng

1Mặt

2Mặt

Báo giá in kẹp fia A4

(22×31)cm lắp 7 cm có tài cài card

500

7.300

8.500

định lượng giấy C300 in 4 mầu 1 mặt

1000

4.500

5.100

hoặc 2 mặt

2000

4.100

4.750

 

3000

3.950

4.650

 

4000

3.800

4.500

 

5000

3.700

4.400

 

6000

3.600

4.270

 

7000

3.500

4.160

 

8000

3.440

4.070

 

9000

3.380

3.920

 

10.000

3.200

3.780

Báo giá của chúng tôi chưa bao gồm 10% VAT,  với đơn hàng từ 1.000.00ođ công ty viết hóa đơn cộng thêm 10%VAT

Rất vui được hợp tác cùng quý khách !

Giá niêm yết trên bảng không thay đổi

 

Đơn giá áp dụng cho những khách hàng có file thiết kế trên corel ,inlus. Nếu chưa có file trả thêm phí thiết kế= 300.000 – 450.000 tùy yêu cầu cụ thể .Nếu khách hàng in từ 3.000 trở nên thì không phải trả phí thiết kế

Báo giá in kẹp file A4 Nếu cán bóng 1 mặt thì cộng thêm 400đ 2 mặt cộng thêm 800đ

cán mờ 1 mặt cộng thêm 500đ 2 mặt cộng thêm 1000đ

Quy cách sản phẩm

Số Lượng

1Mặt

2Mặt

Báo giá in kẹp fia A4

(22×31)cm lắp 7 cm có tài cài card

500

7.000

8.200

định lượng giấy C250 in 4 mầu 1 mặt

1000

4.000

4.700

hoặc 2 mặt

2000

3.800

4.450

 

3000

3.650

4.300

 

4000

3.500

4.200

 

5000

3.400

4.100

 

6000

3.350

3.950

 

7000

3.280

3.840

 

8000

3.160

3.720

 

9000

3.090

3.690

 

10.000

2.900

3.590

 

 

Báo giá của chúng tôi chưa bao gồm 10% VAT,  với đơn hàng từ 1.000.00ođ công ty viết hóa đơn cộng thêm 10%VAT

Rất vui được hợp tác cùng quý khách !

Giá niêm yết trên bảng không thay đổi

Đơn giá áp dụng cho những khách hàng có file thiết kế trên corel ,inlus. Nếu chưa có file trả thêm phí thiết kế= 300.000 – 450.000 tùy yêu cầu cụ thể .Nếu hàng in từ 3.000 trở nên thì không phải trả phí thiết kế

Báo giá in kẹp fia A4 Nếu cán bóng 1 mặt thì cộng thêm 400đ 2 mặt cộng thêm 800đ

cán mờ 1 mặt cộng thêm 500đ 2 mặt cộng thêm 1000đ

Quy cách sản phẩm

Số Lượng

1Mặt

2Mặt

Báo giá in kẹp fia A4

(22×31)cm lắp 7 cm có tài cài card

500

7.300

8.500

định lượng giấy C300 in 4 mầu 1 mặt

1000

4.500

5.100

hoặc 2 mặt

2000

4.100

4.750

 

3000

3.950

4.650

 

4000

3.800

4.500

 

5000

3.700

4.400

 

6000

3.600

4.270

 

7000

3.500

4.160

 

8000

3.440

4.070

 

9000

3.380

3.920

 

10.000

3.200

3.780

Báo giá của chúng tôi chưa bao gồm 10% VAT,  với đơn hàng từ 1.000.000đ công ty viết hóa đơn cộng thêm 10%VAT

Rất vui được hợp tác cùng quý khách !

Giá niêm yết trên bảng không thay đổi

 

Cùng Danh mục bài viết
66

Báo giá In Catalogue A4

12

Báo giá In tiêu đề thư A4

44

Báo giá in card visit

xx

báo giá in tờ rơi

mm

báo giá in phong bì

vv

Báo giá hóa đơn các bon 3 liên ..

cc

báo giá hóa đơn các bon 2 liên ..