So sánh sản phẩm

Báo giá in kẹp file

Báo giá in kẹp file

- Báo giá in kẹp file A4 Nếu cán bóng 1 mặt thì cộng thêm 400đ 2 mặt cộng thêm 800đ
- Cán mờ 1 mặt cộng thêm 500đ 2 mặt cộng thêm 1000đ
 
Quy cách sản phẩm Số Lượng 1Mặt 2Mặt
Báo giá in kẹp fia A4 500 7.500 8.700
(22x31)cm lắp 7 cm có tài cài card
định lượng giấy C250 in 4 mầu 1 mặt
hoặc 2 mặt
 
 
 
1000 4.500 5.200
2000 4.300 5.000
3000 4.150 4.800
4000 4.000 4.700
  5000 3.900 4.600
  6000 3.850 4.450
  7000 3.780 4.340
  8000 3.660 4.220
  9000 3.590 4.190
  10.000 3.400 3.990


Báo giá của chúng tôi chưa bao gồm 10% VAT,  với đơn hàng từ 1.000.000đ công ty viết hóa đơn cộng thêm 10%VAT Rất vui được hợp tác cùng quý khách ! Giá niêm yết trên bảng không thay đổi
 
Quy cách sản phẩm Số Lượng 1Mặt 2Mặt
Báo giá in kẹp fia A4 500 7.800 9.000
(22x31)cm lắp 7 cm có tài cài card
định lượng giấy C300 in 4 mầu 1 mặt
hoặc 2 mặt 1000 5.000 5.600
  2000 4.600 5.250
  3000 4.450 5.150
  4000 4.300 5.000
  5000 4.200 4.900
  6000 4.100 4.770
  7000 4.000 4.660
  8000 3.940 5.070
  9000 3.880 4.420
  10.000 3.700 4.280
 
  1. Đơn giá áp dụng cho những khách hàng có file thiết kế trên corel ,inlus. Nếu chưa có file trả thêm phí thiết kế= 300.000 - 450.000 tùy yêu cầu cụ thể .Nếu hàng in từ 3.000 trở nên thì không phải trả phí thiết kế.
  2. cán mờ 1 mặt cộng thêm 500đ 2 mặt cộng thêm 1000đ
  3. Đơn giá áp dụng cho những khách hàng có file thiết kế trên corel ,inlus. Nếu chưa có file trả thêm phí thiết kế= 300.000 - 450.000 tùy yêu cầu cụ thể .Nếu hàng in từ 3.000 trở nên thì không phải trả phí thiết kế.
  4. cán mờ 1 mặt cộng thêm 500đ 2 mặt cộng thêm 1000đ
Báo giá của chúng tôi chưa bao gồm 10% VAT,  với đơn hàng từ 1.000.000đ công ty viết hóa đơn cộng thêm 10%VAT Rất vui được hợp tác cùng quý khách ! Giá niêm yết trên bảng không thay đổi  "
Tags:
© 2018, CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN LỘC