Báo giá In Catalogue A4
Cập nhật:
Thứ Sáu, 12-10-2012
BÁO GIÁ IN CATALOGUE

Báo giá In Catalogue A4, 4 trang bìa, 4 trang rut

Đơn giá áp dụng cho những khách hàng có file thiết kế trên corel ,inlus. Nếu chưa có file trả thêm phí thiết kế tùy yêu cầu cụ thể

Báo giá In Catalogue A4, 4 trang bìa, 4 trang ruột

Mô tả nội dung

Số trang bìa

Số trang ruột

Số cuốn

Đơn giá

Catalogue A4 kt(21×29.7)cm, Bìa C230 Gia công cán mờ mặt ngoài ruột C150 in 4 mầu 2 mặt gia công thành phẩm

4

4

100

36.420

4

4

200

19.430

4

4

500

9.245

4

4

1000

5.850

4

4

2000

4.185

4

4

3000

3.725

4

4

4000

3.510

4

4

5000

3.360

4

4

6000

3.280

4

4

7000

3.215

4

4

8000

3.169

4

4

9000

3.126

4

4

10.000

3.100

 

 

Báo giá của chúng tôi chưa bao gồm 10% VAT,  với đơn hàng từ 1.000.000đ công ty viết hóa đơn cộng thêm 10%VAT

Rất vui được hợp tác cùng quý khách !

Giá niêm yết trên bảng không thay đổi

 

 Báo giá In Catalogue A4, 4 trang bìa, 8 trang rut

Đơn giá áp dụng cho những khách hàng có file thiết kế trên corel ,inlus. Nếu chưa có file trả thêm phí thiết kế tùy yêu cầu cụ thể

Báo giá In Catalogue A4, 4 trang bìa, 8 trang ruột

Mô tả nội dung

Số trang bìa

Số trang ruột

Số cuốn

Đơn giá

Catalogue A4 kt(21×29.7)cm, Bìa C230 Gia công cán mờ mặt ngoài ruột C150 in 4 mầu 2 mặt gia công thành phẩm

4

8

100

51.445

4

8

200

27.270

4

8

500

12.730

4

8

1000

8.009

4

8

2000

5.792

4

8

3000

5.092

4

8

4000

4.760

4

8

5000

4.542

4

8

6000

4.410

4

8

7000

4.305

4

8

8000

4.239

4

8

9000

4.175

4

8

10.000

4.135

 

Báo giá của chúng tôi chưa bao gồm 10% VAT,  với đơn hàng từ 1.000.000đ công ty viết hóa đơn cộng thêm 10%VAT

Rất vui được hợp tác cùng quý khách !

Giá niêm yết trên bảng không thay đổi

 

Báo giá In Catalogue A4, 4 trang bìa, 12 trang rut

Đơn giá áp dụng cho những khách hàng có file thiết kế trên corel ,inlus. Nếu chưa có file trả thêm phí thiết kế tùy yêu cầu cụ thể

Báo giá In Catalogue A4, 4 trang bìa, 12 trang ruột

Mô tả nội dung

Số trang bìa

Số trang ruột

Số cuốn

Đơn giá

Catalogue A4 kt(21×29.7)cm, Bìa C230 Gia công cán mờ mặt ngoài ruột C150 in 4 mầu 2 mặt gia công thành phẩm

4

12

100

66.588

4

12

200

35.110

4

12

500

16.217

4

12

1000

10.045

4

12

2000

7.105

4

12

3000

6.225

4

12

4000

5.793

4

12

5000

5.525

4

12

6000

5.358

4

12

7000

5.225

4

12

8000

5.145

4

12

9000

5.065

4

12

10.000

5.000

 

Báo giá của chúng tôi chưa bao gồm 10% VAT,  với đơn hàng từ 1.000.000đ công ty viết hóa đơn cộng thêm 10%VAT

Rất vui được hợp tác cùng quý khách !

Giá niêm yết trên bảng không thay đổi

 

Báo giá In Catalogue A4, 4 trang bìa, 16 trang rut

Đơn giá áp dụng cho những khách hàng có file thiết kế trên corel ,inlus. Nếu chưa có file trả thêm phí thiết kế tùy yêu cầu cụ thể

Báo giá In Catalogue A4, 4 trang bìa, 16 trang ruột

Mô tả nội dung

Số trang bìa

Số trang ruột

Số cuốn

Đơn giá

Catalogue A4 kt(21×29.7)cm, Bìa C230 Gia công cán mờ mặt ngoài ruột C150 in 4 mầu 2 mặt gia công thành phẩm

4

16

100

78.160

4

16

200

41.185

4

16

500

19.260

4

16

1000

12.208

4

16

2000

8.720

4

16

3000

7.592

4

16

4000

7.045

4

16

5000

6.705

4

16

6000

6.488

4

16

7000

6.323

4

16

8000

6.209

4

16

9000

6.109

4

16

10.000

6.042

 

Báo giá của chúng tôi chưa bao gồm 10% VAT,  với đơn hàng từ 1.000.000đ công ty viết hóa đơn cộng thêm 10%VAT

Rất vui được hợp tác cùng quý khách !

Giá niêm yết trên bảng không thay đổi

 

Báo giá In Catalogue A4, 4 trang bìa, 20 trang rut

Đơn giá áp dụng cho những khách hàng có file thiết kế trên corel ,inlus. Nếu chưa có file trả thêm phí thiết kế tùy yêu cầu cụ thể

Báo giá In Catalogue A4, 4 trang bìa, 20 trang ruột

Mô tả nội dung

Số trang bìa

Số trang ruột

Số cuốn

Đơn giá

Catalogue A4 kt(21×29.7)cm, Bìa C230 Gia công cán mờ mặt ngoài ruột C150 in 4 mầu 2 mặt gia công thành phẩm

4

20

100

93.245

4

20

200

49.025

4

20

500

22.740

4

20

1000

14.245

4

20

2000

10.028

4

20

3000

8.719

4

20

4000

8.079

4

20

5000

7.685

4

20

6000

7 .429

4

20

7000

7.239

4

20

8000

7.105

4

20

9000

6.995

4

20

10.000

6.910

 

Báo giá của chúng tôi chưa bao gồm 10% VAT,  với đơn hàng từ 1.000.000đ công ty viết hóa đơn cộng thêm 10%VAT

Rất vui được hợp tác cùng quý khách !

Giá niêm yết trên bảng không thay đổi

 

Báo giá In Catalogue A4, 4 trang bìa, 24 trang rut

Đơn giá áp dụng cho những khách hàng có file thiết kế trên corel ,inlus. Nếu chưa có file trả thêm phí thiết kế tùy yêu cầu cụ thể

Báo giá In Catalogue A4, 4 trang bìa, 24 trang ruột

Mô tả nội dung

Số trang bìa

Số trang ruột

Số cuốn

Đơn giá

Catalogue A4 kt(21×29.7)cm, Bìa C230 Gia công cán mờ mặt ngoài ruột C150 in 4 mầu 2 mặt gia công thành phẩm

4

24

100

104.810

4

24

200

55.090

4

24

500

22.875

4

24

1000

16.045

4

24

2000

11.642

4

24

3000

10.089

4

24

4000

9.330

4

24

5000

8.859

4

24

6000

8.559

4

24

7000

8.335

4

24

8000

8.175

4

24

9000

8.045

4

24

10.000

7.943

 

Báo giá của chúng tôi chưa bao gồm 10% VAT,  với đơn hàng từ 1.000.000đ công ty viết hóa đơn cộng thêm 10%VAT

Rất vui được hợp tác cùng quý khách !

Giá niêm yết trên bảng không thay đổi

 

Báo giá In Catalogue A4, 4 trang bìa, 28 trang rut

Đơn giá áp dụng cho những khách hàng có file thiết kế trên corel ,inlus. Nếu chưa có file trả thêm phí thiết kế tùy yêu cầu cụ thể

Báo giá In Catalogue A4, 4 trang bìa, 28 trang ruột

Mô tả nội dung

Số trang bìa

Số trang ruột

Số cuốn

Đơn giá

Catalogue A4 kt(21×29.7)cm, Bìa C230 Gia công cán mờ mặt ngoài ruột C150 in 4 mầu 2 mặt gia công thành phẩm

4

28

100

119.899

4

28

200

65.938

4

28

500

29.360

4

28

1000

18.442

4

28

2000

12.956

4

28

3000

11.218

4

28

4000

10.370

4

28

5000

9.842

4

28

6000

9.505

4

28

7000

9.252

4

28

8000

9.075

4

28

9000

8.925

4

28

10.000

8.815

 

Báo giá của chúng tôi chưa bao gồm 10% VAT,  với đơn hàng từ 1.000.000đ công ty viết hóa đơn cộng thêm 10%VAT

Rất vui được hợp tác cùng quý khách !

Giá niêm yết trên bảng không thay đổi

 

Báo giá In Catalogue A4, 4 trang bìa, 32 trang rut

Đơn giá áp dụng cho những khách hàng có file thiết kế trên corel ,inlus. Nếu chưa có file trả thêm phí thiết kế tùy yêu cầu cụ thể

Báo giá In Catalogue A4, 4 trang bìa, 32 trang ruột

Mô tả nội dung

Số trang bìa

Số trang ruột

Số cuốn

Đơn giá

Catalogue A4 kt(21×29.7)cm, Bìa C230 Gia công cán mờ mặt ngoài ruột C150 in 4 mầu 2 mặt gia công thành phẩm

4

32

100

131.465

4

32

200

69.640

4

32

500

32.745

4

32

1000

20.600

4

32

2000

14.564

4

32

3000

12.589

4

32

4000

11.616

4

32

5000

11.020

4

32

6000

10.633

4

32

7000

10.346

4

32

8000

10.145

4

32

9000

9.975

4

32

10.000

9.845

 

Báo giá của chúng tôi chưa bao gồm 10% VAT,  với đơn hàng từ 1.000.000đ công ty viết hóa đơn cộng thêm 10%VAT

Rất vui được hợp tác cùng quý khách !

Giá niêm yết trên bảng không thay đổi

 

Báo giá In Catalogue A4, 4 trang bìa, 36 trang rut

Đơn giá áp dụng cho những khách hàng có file thiết kế trên corel ,inlus. Nếu chưa có file trả thêm phí thiết kế tùy yêu cầu cụ thể

Báo giá In Catalogue A4, 4 trang bìa, 36 trang ruột

Mô tả nội dung

Số trang bìa

Số trang ruột

Số cuốn

Đơn giá

Catalogue A4 kt(21×29.7)cm, Bìa C230 Gia công cán mờ mặt ngoài ruột C150 in 4 mầu 2 mặt gia công thành phẩm

4

36

100

146.555

4

36

200

77.477

4

36

500

36.230

4

36

1000

22.640

4

36

2000

15.874

4

36

3000

13.716

4

36

4000

12.655

4

36

5000

12.009

4

36

6000

11.579

4

36

7000

11.269

4

36

8000

11.042

4

36

9000

10.859

4

36

10.000

10.719

 

Báo giá của chúng tôi chưa bao gồm 10% VAT,  với đơn hàng từ 1.000.000đ công ty viết hóa đơn cộng thêm 10%VAT

Rất vui được hợp tác cùng quý khách !

Giá niêm yết trên bảng không thay đổi

 

Báo giá In Catalogue A4, 4 trang bìa, 40 trang rut

Đơn giá áp dụng cho những khách hàng có file thiết kế trên corel ,inlus. Nếu chưa có file trả thêm phí thiết kế tùy yêu cầu cụ thể

Báo giá In Catalogue A4, 4 trang bìa, 40 trang ruột

Mô tả nội dung

Số trang bìa

Số trang ruột

Số cuốn

Đơn giá

Catalogue A4 kt(21×29.7)cm, Bìa C230 Gia công cán mờ mặt ngoài ruột C150 in 4 mầu 2 mặt gia công thành phẩm

4

40

100

158.122

4

40

200

83.559

4

40

500

39.365

4

40

1000

24.799

4

40

2000

17.487

4

40

3000

15.089

4

40

4000

13.900

4

40

5000

13.178

4

40

6000

12.710

4

40

7000

13.363

4

40

8000

12.109

4

40

9000

11.908

4

40

10.000

11.753

 

Báo giá của chúng tôi chưa bao gồm 10% VAT,  với đơn hàng từ 1.000.000đ công ty viết hóa đơn cộng thêm 10%VAT

Rất vui được hợp tác cùng quý khách !

Giá niêm yết trên bảng không thay đổi

 

Báo giá In Catalogue A4, 4 trang bìa, 44 trang rut

Đơn giá áp dụng cho những khách hàng có file thiết kế trên corel ,inlus. Nếu chưa có file trả thêm phí thiết kế tùy yêu cầu cụ thể

Báo giá In Catalogue A4, 4 trang bìa, 44 trang ruột

Mô tả nội dung

Số trang bìa

Số trang ruột

Số cuốn

Đơn giá

Catalogue A4 kt(21×29.7)cm, Bìa C230 Gia công cán mờ mặt ngoài ruột C150 in 4 mầu 2 mặt gia công thành phẩm

4

44

100

173.209

4

44

200

91.389

4

44

500

42.852

4

44

1000

26.836

4

44

2000

18.798

4

44

3000

16.215

4

44

4000

14.940

4

44

5000

14.162

4

44

6000

13.655

4

44

7000

13.279

4

44

8000

13.011

4

44

9000

12.789

4

44

10.000

12.625

 

Báo giá của chúng tôi chưa bao gồm 10% VAT,  với đơn hàng từ 1.000.000đ công ty viết hóa đơn cộng thêm 10%VAT

Rất vui được hợp tác cùng quý khách !

Giá niêm yết trên bảng không thay đổi

 

Báo giá In Catalogue A4, 4 trang bìa, 48 trang rut

Đơn giá áp dụng cho những khách hàng có file thiết kế trên corel ,inlus. Nếu chưa có file trả thêm phí thiết kế tùy yêu cầu cụ thể

Báo giá In Catalogue A4, 4 trang bìa, 48 trang ruột

Mô tả nội dung

Số trang bìa

Số trang ruột

Số cuốn

Đơn giá

Catalogue A4 kt(21×29.7)cm, Bìa C230 Gia công cán mờ mặt ngoài ruột C150 in 4 mầu 2 mặt gia công thành phẩm

4

48

100

184.775

4

48

200

97.820

4

48

500

46.235

4

48

1000

28.996

4

48

2000

20.411

4

48

3000

17.585

4

48

4000

16.190

4

48

5000

15.340

4

48

6000

14.778

4

48

7000

14.375

4

48

8000

14.075

4

48

9000

13.840

4

48

10.000

13.655

 

Báo giá của chúng tôi chưa bao gồm 10% VAT,  với đơn hàng từ 1.000.000đ công ty viết hóa đơn cộng thêm 10%VAT

Rất vui được hợp tác cùng quý khách !

Giá niêm yết trên bảng không thay đổi

 

Báo giá In Catalogue A4, 4 trang bìa, 52 trang rut

Đơn giá áp dụng cho những khách hàng có file thiết kế trên corel ,inlus. Nếu chưa có file trả thêm phí thiết kế tùy yêu cầu cụ thể

Báo giá In Catalogue A4, 4 trang bìa, 52 trang ruột

Mô tả nội dung

Số trang bìa

Số trang ruột

Số cuốn

Đơn giá

Catalogue A4 kt(21×29.7)cm, Bìa C230 Gia công cán mờ mặt ngoài ruột C150 in 4 mầu 2 mặt gia công thành phẩm

4

52

100

199.865

4

52

200

105.658

4

52

500

49.723

4

52

1000

31.035

4

52

2000

21.722

4

52

3000

18.715

4

52

4000

17.225

4

52

5000

16.320

4

52

6000

15.727

4

52

7000

15.295

4

52

8000

14.976

4

52

9000

14.725

4

52

10.000

14.528

 

Báo giá của chúng tôi chưa bao gồm 10% VAT,  với đơn hàng từ 1.000.00ođ công ty viết hóa đơn cộng thêm 10%VAT

Rất vui được hợp tác cùng quý khách !

Giá niêm yết trên bảng không thay đổi

 

Báo giá In Catalogue A4, 4 trang bìa, 56 trang rut

Đơn giá áp dụng cho những khách hàng có file thiết kế trên corel ,inlus. Nếu chưa có file trả thêm phí thiết kế tùy yêu cầu cụ thể

Báo giá In Catalogue A4, 4 trang bìa, 56 trang ruột

Mô tả nội dung

Số trang bìa

Số trang ruột

Số cuốn

Đơn giá

Catalogue A4 kt(21×29.7)cm, Bìa C230 Gia công cán mờ mặt ngoài ruột C150 in 4 mầu 2 mặt gia công thành phẩm

4

56

100

211.430

4

56

200

112.085

4

56

500

52.855

4

56

1000

33.193

4

56

2000

23.334

4

56

3000

20.085

4

56

4000

18.475

4

56

5000

17.500

4

56

6000

16.854

4

56

7000

16.387

4

56

8000

16.045

4

56

9000

15.768

4

56

10.000

15.556

 

Báo giá của chúng tôi chưa bao gồm 10% VAT,  với đơn hàng từ 1.000.000đ công ty viết hóa đơn cộng thêm 10%VAT

Rất vui được hợp tác cùng quý khách !

Giá niêm yết trên bảng không thay đổi

 

Báo giá In Catalogue A4, 4 trang bìa, 60 trang rut

Đơn giá áp dụng cho những khách hàng có file thiết kế trên corel ,inlus. Nếu chưa có file trả thêm phí thiết kế tùy yêu cầu cụ thể

Báo giá In Catalogue A4, 4 trang bìa, 60 trang ruột

Mô tả nội dung

Số trang bìa

Số trang ruột

Số cuốn

Đơn giá

Catalogue A4 kt(21×29.7)cm, Bìa C230 Gia công cán mờ mặt ngoài ruột C150 in 4 mầu 2 mặt gia công thành phẩm

4

60

100

226.520

4

60

200

119.921

4

60

500

56.341

4

60

1000

35.228

4

60

2000

24.645

4

60

3000

21.209

4

60

4000

19.509

4

60

5000

18.480

4

60

6000

17.798

4

60

7000

17.306

4

60

8000

16.945

4

60

9000

16.658

4

60

10.000

16.432

 

Báo giá của chúng tôi chưa bao gồm 10% VAT,  với đơn hàng từ 1.000.000đ công ty viết hóa đơn cộng thêm 10%VAT

Rất vui được hợp tác cùng quý khách !

Giá niêm yết trên bảng không thay đổi

báo giá.in ấn. in tờ rơi.in phong bì.báo giá

 

Cùng Danh mục bài viết
12

Báo giá In tiêu đề thư A4

44

Báo giá in card visit

ô

Báo giá in kẹp file A4

xx

báo giá in tờ rơi

mm

báo giá in phong bì

vv

Báo giá hóa đơn các bon 3 liên ..

cc

báo giá hóa đơn các bon 2 liên ..