So sánh sản phẩm

Báo giá in catalog

Báo giá in catalog

Báo giá In Catalogue A4, 4 trang bìa, 4 trang ruột
Đơn giá áp dụng cho những khách hàng có file thiết kế trên corel ,inlus. 
 Mô tả nội dung Số trang bìa Số trang ruột Số cuốn Đơn giá
 
 
 
 
 
Catalogue A4 kt(21x29.7)cm, Bìa C230 Gia công cán mờ mặt ngoài ruột C150 in 4 mầu 2 mặt gia công thành phẩm
 
 
 
 
 
4 4 100 46.420
4 4 200 25.430
4 4 500 14.245
4 4 1000 7.850
4 4 2000 6.185
4 4 3000 4.725
4 4 4000 4.510
4 4 5000 4.200
4 4 6000 4.000
4 4 7000 3.815
4 4 8000 3.700
4 4 9000 3.626
4 4 10.000 3.500
Báo giá của chúng tôi chưa bao gồm 10% VAT,  với đơn hàng từ 1.000.000đ công ty viết hóa đơn cộng thêm 10%VAT Rất vui được hợp tác cùng quý khách ! Giá niêm yết trên bảng không thay đổi  

Báo giá In Catalogue A4, 4 trang bìa, 8 trang ruột
Đơn giá áp dụng cho những khách hàng có file thiết kế trên corel ,inlus. 
Mô tả nội dung Số trang bìa Số trang ruột Số cuốn Đơn giá
 Catalogue A4 kt(21x29.7)cm, Bìa C230 Gia công cán mờ mặt ngoài ruột C150 in 4 mầu 2 mặt gia công thành phẩm 4 8 100 61.445
4 8 200 36.270
4 8 500 20.730
4 8 1000 12.009
4 8 2000 8.792
4 8 3000 7.092
4 8 4000 6.760
4 8 5000 6.142
4 8 6000 5.410
4 8 7000 5.000
4 8 8000 4.739
4 8 9000 4.675
4 8 10.000 4.535
         
 
Báo giá của chúng tôi chưa bao gồm 10% VAT,  với đơn hàng từ 1.000.000đ công ty viết hóa đơn cộng thêm 10%VAT Rất vui được hợp tác cùng quý khách ! Giá niêm yết trên bảng không thay đổi.
 
Báo giá In Catalogue A4, 4 trang bìa, 12 trang ruột
Đơn giá áp dụng cho những khách hàng có file thiết kế trên corel ,inlus. 
Mô tả nội dung Số trang bìa Số trang ruột Số cuốn Đơn giá
Catalogue A4 kt(21x29.7)cm, Bìa C230 Gia công cán mờ mặt ngoài ruột C150 in 4 mầu 2 mặt gia công thành phẩm 4 12 100 76.588
4 12 200 45.110
4 12 500 23.217
4 12 1000 15.045
4 12 2000 9.505
4 12 3000 8.825
4 12 4000 8.193
4 12 5000 7.925
4 12 6000 7.358
4 12 7000 6.225
4 12 8000 5.905
4 12 9000 5.765
4 12 10.000 5.500
 
Báo giá của chúng tôi chưa bao gồm 10% VAT,  với đơn hàng từ 1.000.000đ công ty viết hóa đơn cộng thêm 10%VAT Rất vui được hợp tác cùng quý khách ! Giá niêm yết trên bảng không thay đổi  
 
Báo giá In Catalogue A4, 4 trang bìa, 16 trang ruột
Đơn giá áp dụng cho những khách hàng có file thiết kế trên corel ,inlus. 
Mô tả nội dung Số trang bìa Số trang ruột Số cuốn Đơn giá
Catalogue A4 kt(21x29.7)cm, Bìa C230 Gia công cán mờ mặt ngoài ruột C150 in 4 mầu 2 mặt gia công thành phẩm 4 16 100 88.160
4 16 200 50.185
4 16 500 27.260
4 16 1000 18.208
4 16 2000 13.720
4 16 3000 12.592
4 16 4000 11.545
4 16 5000 10.005
4 16 6000 9.488
4 16 7000 9.023
4 16 8000 8.809
4 16 9000 7.309
4 16 10.000 6.942
Báo giá của chúng tôi chưa bao gồm 10% VAT,  với đơn hàng từ 1.000.000đ công ty viết hóa đơn cộng thêm 10%VAT Rất vui được hợp tác cùng quý khách ! Giá niêm yết trên bảng không thay đổi  

Báo giá In Catalogue A4, 4 trang bìa, 20 trang ruột.
Đơn giá áp dụng cho những khách hàng có file thiết kế trên corel ,inlus. 
Mô tả nội dung Số trang bìa Số trang ruột Số cuốn Đơn giá
Catalogue A4 kt(21x29.7)cm, Bìa C230 Gia công cán mờ mặt ngoài ruột C150 in 4 mầu 2 mặt gia công thành phẩm 4 20 100 100.245
4 20 200 58.025
4 20 500 29.740
4 20 1000 19.245
4 20 2000 16.028
4 20 3000 10.719
4 20 4000 10.000
Tags:
© 2018, CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN LỘC